BLOG

Cách xây dựng chiến lược nội dung (Có hướng dẫn chi tiết) – Phần 1

Một nội dung tốt sẽ tạo ra 8 khách hàng trên 10 người đọc, xem hoặc nghe ấn phẩm của bạn. Triển khai nội dung marketing là cách hiệu quả nhất nhất để mọi người nhớ đến dịch vụ, sản phẩm của bạn tuyệt vời như thế nào. Đây là cách...

4 Bước marketing bạn PHẢI BIẾT nếu đang là CHỦ DOANH NGHIỆP?

1. MINDSET (Tư Duy): Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, bạn cần có một mindset khác hoàn toàn so với một anh nhân viên SEO hoặc chạy quảng cáo. Với nhân viên SEO, mọi thứ sẽ xoay quanh thứ anh ta gọi là “Cần câu cơm” trong lĩnh vực của...