“Thịnh rất vui được gặp bạn!”

Một số hình ảnh sưu tầm về Thịnh