LIÊN TU

    Tua nhị sen là chỉ nhị của hoa sen đã bỏ phần nhị (hạt gạo), gọi là liên tu.