4 Bước marketing bạn PHẢI BIẾT nếu đang là CHỦ DOANH NGHIỆP?

1. MINDSET Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, bạn cần có một mindset khác hoàn toàn so với một anh nhân viên SEO hoặc chạy quảng cáo. Với nhân viên SEO, mọi thứ sẽ xoay quanh thứ anh ta gọi là “Cần câu cơm” trong lĩnh vực của mình. Khi...